Kdo může za úspěch?

Microsoft, BB centrum
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4