Jak uspět v podnikání aneb Sliby chyby

Černá Labuť,
Art & Event gallery,
Na poříčí 8, Praha 1